Hrubá motorika

Se skákacími panáky, pohybovými hrami, překážkovými dráhami nebo v bludišti si děti zdokonalují hned několik dovedností: 

    Koordinace – sledovat své pohyby, nesrazit se s dalším hráčem. Zkoordinovat ruce, nohy i oči. Vyladit skoky tak, aby byly ve správném čtverci, na správné barvě a bez přešlapu. To vše musí hráč vypilovat a zároveň se orientovat v prostoru.

    Rovnováha – skoky na jedné noze, přeskoky i kroky hezky za sebou po klikatici utužují děti v tréninku své vlastní rovnováhy. Ta je důležitá pro celkovou stabilitu těla a učí děti lépe zvládat pády a předcházet zraněním.

    Prostorové vnímání – během hry děti rozvíjí um v odhadu vzdálenosti a lépe přizpůsobují své pohyby.

    Vytrvalost a síla – lepší kondice, vytrvalost i síla se projeví, pokud děti u našich her vydrží delší dobu. Utuží své fyzické zdraví a posílí i kardiovaskulární systém.

    Reflexy – rychlé změny směru a pohybu vyžadují rychlé reakce během hry.