Kutilská sada

Realizaci můžeme pro snazší orientaci rozdělit na 5 fází. Zejména pro fáze, ve kterých pracujete s barvou, platí, že by teplota neměla klesnout pod 10 stupňů a nebo naopak vyrůst vysoko nad 30 (o povrch, na který malujete, byste se neměli spálit ;-). Taktéž se kreslení vyvarujte v případě blížícího se deště nebo skupiny neposedných nohou, které by barvu před zaschnutím mohly rozšlapat.

  1. Příprava, rozkreslení her a penetrace,
  2. podkladová bílá vrstva,
  3. první barevná vrstva,
  4. druhá barevná vrstva,
  5. finalizace a nástřik nápisů a symbolů.

Před započetím kutilského malování je třeba si řádně připravit zamýšlený povrch a vždy si nachystat nejen barvy a kutilský set, ale také nádobu s vodou a savé utěrky pro případ havárie. Beton či asfalt je nezbytné zbavit veškerých mastných skvrn, bláta, prachu a jiných komponentů, které by mohly ohrozit přilnavost barvy na terén. V první fázi kreslení si s využitím obdržených šablon a nákresů her (případně Knihy plné hravých chvil) vytvořte křídou obrysy jednotlivých prvků každé hry. Penetraci (modro-průhlednou tekutinu) rozřeďte v poměru 1:1 s obyčejnou vodou a křídové tvary velkoryse přetřete. Penetrace po čase vymizí, proto raději bujaře přetahujte a zejména nevynechejte křídový obrys. Pod penetrací by měl zůstat dostatečně viditelná pro další kreslení. Tato část i přes svou jednoduchost může trvat nejdéle, zvláště při hrách, které jsou tvarově náročnější. Nenechte se odradit, pokračování bude větší zábava. Na extrémně savé povrchy se vyplatí penetraci zopakovat, s další fázi tvořivého kreslen můžete pokračovat po úplném vyschnutí (to závisí na konkrétních povětrnostních podmínkách, my obvykle dodržujeme pravidlo 4 hodinových pauz mezi každou fází).

Poznámka pro následující fáze: jakoukoliv barvu před použitím rozmíchejte za účelem rovnoměrného rozprostření pigmentu!

Adekvátní část bílé barvy (v závislosti na barevnosti her) určenou jako podkladovou si v samostatné nádobce nařeďte obyčejnou vodou v poměru 4:1 (barva : voda), pevně uchopte štětec a pusťte se kreslení tam, kde jste si dříve křídou naznačili části jednotlivých her. Pro přesné kreslení využívejte plastové šablony. Nejdříve si otřete štětec téměř do sucha (např. uprostřed vykreslovaného tvaru) a poté téměř suchým štětcem obtáhněte vnitřní okraj šablony. Příliš mokrý štětec může způsobit, že barva zateče pod šablonu a vaše hra nebude mít ostré kontury. Pokuste se každý kousek hry vybarvit důkladně tak, aby zejména na hrubém terénu neprosvítala místa, kam se barva nedostala. V těchto „odfláklinách“ totiž hrozí pozdější odlupování barvy.

Tip: barva, kterou používáte je ředitelná vodou, ale pouze do chvíle než zaschne! Po té s ní nehne ani silný deštík, ani wapka. S tím souvisí několik faktů.

  • Ředění bílé barvy v první fázi slouží zejména k lepšímu přilnutí na povrch i v nerovnostech. Poměr 4:1 tedy nemusíte hlídat s matematickou přesností. Jistě jste si všimli, že Vám dorazila pouze jedna bílá barva. Proto si nařeďte pouze část, zbytek bílé barvy využijete v dalších fázích na vybarvení bílých tvarů. Naředíte-li si bílé barvy příliš, nebojte se ji nechat trochu vyvětrat (čímž zmizí část dodané vody) a naředit zpět se zbytkem neředěné bílé.)
  • Pokud jakoukoliv barvu rozlijete, okamžitě použijte předem nachystaný kbelík s vodou a savé (kuchyňské) papírové utěrky. Obzvlášť v teplém počasí barva zasychá velmi rychle a otálení vám s odstraněním rozlité skvrny nepomůže.
  • Stejné doporučení platí pro štětce – dokud jsou mokré, můžete z nich barvu lehce vymýt. Po zaschnutí je jejich osud zpečetěn. Proto si vždy k nádobě s vodou nachystejte také nádobu na použité štětce ve vodní lázni a nezapomeňte do ní štětce vložit (a následně vymýt).
  • Zejména pokud máte déle otevřenou nádobu s jakoukoliv barvou, může barva částečně vyschnout a při kreslení je „mazlavá“ a příliš hutná. Nebojte se použít trochu vody na doředění.

Třetí fáze začíná ve chvíli, kdy je bílý základ dostatečně proschlý (v teplém počasí minimálně 4 hodiny od nátěru, určitě se ale nebojte počkat do druhého dne. To, že se vám barva neotiskne na prsty neznamená, že je opravdu řádně proschlá – zvláště pokud nanášíte velkorysé vrstvy). S křídou si ke každému tvaru nejprve poznamenejte, jakou barvou jej budete vybarvovat – předejdete tím pozdějšímu namáhání mozkových buněk a podpoříte zápal pro zuřivé vybarvování. Pozor: křídou nikdy nekreslete na bílý základ, křída totiž výrazně snižuje přilnavost barvy. Popisky tedy vždy bokem. Pokračování této fáze omalovánek zvládnete již ve většině případů bez šablon. Pouze u her typu čokoláda je vhodné si velkou bílou plochu rozdělit na jednotlivé barevné úseky za pomoci malířské pásky (a pásma). Promíchejte barvu a pusťte se do vybarvování. Zejména u žluté a zelené se vám může zdát, že barva není dostatečně kryjící. Pokud jste ji před použitím řádně rozmíchali, ničeho se nebojte, výsledek se vám bude líbit.

Čtvrtá fáze je tak zvaně na jistotu. Po zaschnutí první barevné vrstvy (opět minimálně 4 hodiny, dle počasí) vše znovu přetřete, což zajistí vyšší odolnost proti oděru a především dostatečný prostor pro všechny korekce a kontrolu toho, že Vám nikde nevylézá špatně zamaskovaný bílý základ (nedejbože chodník). U her, kde byla využita malířská páska, je vhodné pásku sundat a v rámci čtvrté vrstvy vyladit případné nesrovnalosti nebo zatečeniny.

Pokud se vám hry již po čtvrté fázi líbí, pátá část kreslení jim dodá pomyslnou třešničku. Jistě vás potěší, že v tomto případě již nezbytně nemusíte čekat celé 4 hodiny, protože nejdříve začnete s nástřiky, které leží mimo (možná ještě dosychající) barvu. V této fázi je však třeba dávat si pozor zejména na vítr. Nachystejte si tedy opatrně a svědomitě papírové šablony, uchopte do rukou sprej a po řádném rozštěrkání (tak, aby byla slyšet kulička uvnitř spreje) se pusťte do díla! Vše je dobré si nejdříve vyzkoušet bokem, např. na trávě. Zjistíte jak sprej funguje a doplníte si nezbytná procenta odvahy. Sprejem stříkejte kolmo k povrchu, zhruba z výšky 15 – 20 cm. Vyhnete se duchům a rozmazanému textu a ano, kreslení je v podstatě nejen kreativní, ale i fitness záležitost. Pokud vás při malování v předchozích dnech rozbolely svaly, při použití spreje si bezpečně protáhnete svaly na zadní straně nohou. Ideálním postojem jsou totiž natažené nohy, předklon a kolmo k zemi spuštěné ruce se sprejem. Vytrvejte – pokud nekreslíte pro děti, utěšujte se tím, že děláte něco pro své zdraví 🙂

Bezpečnostní poučení na závěr: barvu rozhodně nepijte, sprej pokud možno nevdechujte a méně šikovnější spolupracovníky moc nebijte. Z těla je barvu možné bez větších obtíží vydrhnout, co se oblečení týká, zde je to horší. Důrazně doporučujeme děti přizvat na hřiště až je vše zaschlé a provozu schopné.

Máte-li vše hotovo, budeme rádi za fotografii nejen vašeho výtvoru, ale také vás samotných „v akci“ a pokud vám zbyla barva? Při skladování v odpovídající teplotě (ani mráz ani výheň) a bez přístupu vzduchu (ujistěte se, že máte dobře nasazené víčko) vám barva bez problému vydrží na další rok, kdy můžete udělat drobné korekce případně dokreslit další hru.