Paskovské hry před základní školou

V září jsme dostali příležitost realizovat krásně velké hřiště na betonovém dvoře Základní školy Paskov. Aplikace 15 různých her a celkem 5 skákacích panáků byla celou dobu pod přísným dohledem dětí, které stěží zadržovaly svou zvědavost za okny školy. Opravdu jsme byli rádi za naše barvy, protože zasychají již po krátké chvíli, takže dovádění následující po konci výuky hřiště nijak neohrozilo.

V následujících dnech začalo být hřiště využíváno pro zpestření velkých přestávek i školní družiny. A co nám udělalo největší radost? Když jsme se dozvěděli, že na polích Člověče, nezlob se poskakují před třídními schůzkami i mnozí rodiče.

Za fotografie velmi děkujeme Martinu Grobařovi.