Podporujeme rozvoj motoriky

Prakticky každá maminka v prvních pár měsících svého dítka sleduje časovou osu správného vývoje motoriky. Tak zvané pasení koníčků dává základ vývoji svalstva a většině následujících fyzických aktivit dítěte. Čím více se ale ratolest pohybuje, tím méně ztrácí podpora rozvoje motorických schopností na popularitě.

Test zralosti hrubé motoriky

Mezi 2. a 3. rokem přitom přichází milníky v podobě prvního poskakování sounož, které bylo do té doby pouze náznakem. Od 3 let mohou rodiče začít testovat hrubou motoriku stojem na jedné noze – ten by mělo dítě zvládnout „ustát“ bez většího kymácení se po dobu 3 vteřin na levé i na pravé.

Ideální pro předškolní věk

Jednou z nejznámějších her, která i nám samotným v dětství s touto dovedností pomohla, je obyčejný skákací panák. Děti navíc náramně baví a při předvádění mohou na fyzičce pracovat i sami rodiče. Panák však není jedinou hrou, která je pro správný rozvoj motoriky u dětí od 3 do 6 let ideální. Velmi dobře nám mohou pomoci také hry směřující k poznávání barev – Čáp ztratil čepičku a různobarevné puntíky Jedním tahem a v pozdějším věku i Zrcadlo.

Pohyb je důležitý

Přestože žijeme ve velmi hektické době, neměli bychom na pohyb zapomínat ani u sebe a rozhodně ne u dětí, pro které je aktivní trávení času spojeno s lepšími návyky v oblasti spánku a jídla. Abychom rodičům tento nelehký úkol zjednodušili, vymysleli jsme pro města (i jednotlivce) systém her, které na městském chodníku pomohou dětem získat sebedůvěru, zdokonalit koordinaci pohybů a prohloubit samostatnost. Na které věci je třeba se na hřišti soustředit jsme se pokusili shrnout v následující tabulce.

3 roky 4 roky 5 let 6 let
 • stoj na jedné noze
 • skok snožmo
 • chůze po špičkách
 • chůze po čáře
 • skok snožmo cca 20 cm
 • skok do dálky s rozběhem i z místa
 • první házení kamínku (míčku) na cíl
 • skoky po jedné noze
 • rozlištění pravá x levá
 • chůze pozpátku
 • stoj na jedné noze se zavřenýma očima
 • házení na cíl až ze 2m
 • chůze, kdy jedna noha těsně následuje druhou (špička-pata)