Napsali o nás: Nové motorické hry oživily areál školy

Prostory před budovami základní školy oživily originální hry na chodník, které si kladou za cíl přilákat děti k pohybu a rozvíjet jejich kreativitu a logické myšlení.

Hry jsou navrženy napříč věkovými kategoriemi a jsou variabilně přizpůsobitelné co do délky, šířky i složitosti provedení. Jedná se např. skákací panáky, člověče – nezlob se, piškvorky, twister, čáp ztratil čepičku … . Podobné hry budou instalovány po vzájemné konzultaci i v rámci areálu Mateřské školy Paskov. Hry jsou nezávadné vůči životnímu prostředí, neboť značkovací spreje neobsahují toluen, xylen, olovo ani kadmium.

Pokud víte o nějakém veřejném místě v Paskově, kde byste sami podobné hry umístili (chodník, betonový plácek), napište na kristynasircova@gmail.com či zavolejte na 723 17 82 85.

Kristýna Šircová

Vydání Paskovského zpravodaje si můžete prohlédnout zde. Článek o našich hrách je na straně 5.

Inspirace ze zahraničí

Největší inspirací nám vždy byly a budou děti a naše vlastní dětství, i přesto musíme určitý podíl na vytváření her přiznat také zahraničním souputníkům. Ve chvíli, kdy jsme se začali myšlenkou na tvorbu jednoduchých dětských hřišť zabývat (viz náš příběh) jsme začali pátrat, zda řešení již neexistuje. A světe div se, našli jsme hned dva projekty, které se rozvojem dětské motoriky na „placatých“ hřištích zabývají. Anglickou i Americkou variantu „Peacefull playgrounds“ jsme si pro vlastní potřebu chtěli objednat, nicméně cena 25 000 – 100 000 $ za jedno hřiště nás poněkud odradila. Odrazení se však přehouplo v motivaci my si řekli, že jako správní a koumaví Češi najdeme své vlastní cesty jak dopřát dětem zábavu i na úzkých městských chodnících. Povedlo se a naše barevná hřiště zdobí ulice za téměř 30 krát nižší částky. Vymysleli jsme vlastní způsob jak dělat hřiště – rychle, atraktivně a dostupně. Takže máte chuť vyzkoušet český unikát a přitom být světoví?

foto: Ardsley Schools Join the Peaceful Playgrounds

Podporujeme rozvoj motoriky

Prakticky každá maminka v prvních pár měsících svého dítka sleduje časovou osu správného vývoje motoriky. Tak zvané pasení koníčků dává základ vývoji svalstva a většině následujících fyzických aktivit dítěte. Čím více se ale ratolest pohybuje, tím méně ztrácí podpora rozvoje motorických schopností na popularitě.

Test zralosti hrubé motoriky

Mezi 2. a 3. rokem přitom přichází milníky v podobě prvního poskakování sounož, které bylo do té doby pouze náznakem. Od 3 let mohou rodiče začít testovat hrubou motoriku stojem na jedné noze – ten by mělo dítě zvládnout „ustát“ bez většího kymácení se po dobu 3 vteřin na levé i na pravé.

Ideální pro předškolní věk

Jednou z nejznámějších her, která i nám samotným v dětství s touto dovedností pomohla, je obyčejný skákací panák. Děti navíc náramně baví a při předvádění mohou na fyzičce pracovat i sami rodiče. Panák však není jedinou hrou, která je pro správný rozvoj motoriky u dětí od 3 do 6 let ideální. Velmi dobře nám mohou pomoci také hry směřující k poznávání barev – Čáp ztratil čepičku a různobarevné puntíky Jedním tahem a v pozdějším věku i Zrcadlo.

Pohyb je důležitý

Přestože žijeme ve velmi hektické době, neměli bychom na pohyb zapomínat ani u sebe a rozhodně ne u dětí, pro které je aktivní trávení času spojeno s lepšími návyky v oblasti spánku a jídla. Abychom rodičům tento nelehký úkol zjednodušili, vymysleli jsme pro města (i jednotlivce) systém her, které na městském chodníku pomohou dětem získat sebedůvěru, zdokonalit koordinaci pohybů a prohloubit samostatnost. Na které věci je třeba se na hřišti soustředit jsme se pokusili shrnout v následující tabulce.

3 roky 4 roky 5 let 6 let
 • stoj na jedné noze
 • skok snožmo
 • chůze po špičkách
 • chůze po čáře
 • skok snožmo cca 20 cm
 • skok do dálky s rozběhem i z místa
 • první házení kamínku (míčku) na cíl
 • skoky po jedné noze
 • rozlištění pravá x levá
 • chůze pozpátku
 • stoj na jedné noze se zavřenýma očima
 • házení na cíl až ze 2m
 • chůze, kdy jedna noha těsně následuje druhou (špička-pata)